Kết quả tìm kiếm
Đất 29x150 mặt tiền Tỉnh Lộ 922 Mới Trường Lạc Ô Môn Lộ 22m

Đất 29x150 mặt tiền Tỉnh Lộ 922 Mới Trường Lạc Ô Môn Lộ 22m

Tỉnh Lộ 922 Mới, Khu vực Trường Hòa, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Đất 24x20 Hẻm nhỏ Tỉnh Lộ 922 Trường Lạc Ô Môn

Đất 24x20 Hẻm nhỏ Tỉnh Lộ 922 Trường Lạc Ô Môn

Hẻm, Tỉnh Lộ 922, KV Trường Hòa, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Đất 5x40 Cập Rạch Trà Keo Trường Lạc Ô Môn

Đất 5x40 Cập Rạch Trà Keo Trường Lạc Ô Môn

Hẻm, Tỉnh Lộ 923, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Đất 5x35 Lộ nhựa cập Rạch Giáo Dẫn 91B

Đất 5x35 Lộ nhựa cập Rạch Giáo Dẫn 91B

Hẻm, Quốc Lộ 91B, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Đất 9x19 thổ cư Rạch Xẻo Khế Trường Lạc Ô Môn

Đất 9x19 thổ cư Rạch Xẻo Khế Trường Lạc Ô Môn

Hẻm, Đường Quốc Lộ 91B, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Đất 7x30 Lộ nhựa 4m gần chợ Trường Lạc Ô Môn

Đất 7x30 Lộ nhựa 4m gần chợ Trường Lạc Ô Môn

Hẻm, Tỉnh Lộ 923-Lộ Vòng Cung, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Đất 15x26 tổng 517m2 Lộ nhựa 4M Trường Lạc Ô Môn

Đất 15x26 tổng 517m2 Lộ nhựa 4M Trường Lạc Ô Môn

Hẻm, Đường Quốc Lộ 91, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ

Đất 37x170 Lối đi cập Kinh 6146m2 Trường Lạc Ô Môn

Đất 37x170 Lối đi cập Kinh 6146m2 Trường Lạc Ô Môn

Lối đi cập Kinh Thủy Lợi, Tỉnh Lộ 922, KV Trường Hưng, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Đất 7x25 thổ cư nở hậu lộ nhựa 4m Trường Lạc Ô Môn

Đất 7x25 thổ cư nở hậu lộ nhựa 4m Trường Lạc Ô Môn

Hẻm, Tỉnh Lộ 923, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.