Kết quả tìm kiếm
BÁN ĐẤT NỀN ĐẸP KHU VỰC QUI THẠNH 1, PHƯỜNG TRUNG KIÊN, QUẬN THỐT NỐT

BÁN ĐẤT NỀN ĐẸP KHU VỰC QUI THẠNH 1, PHƯỜNG TRUNG KIÊN, QUẬN THỐT NỐT

Khu Vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ