Kết quả tìm kiếm
Đất 64x51 LUC bờ kinh 3m Long Hưng Ô Môn

Đất 64x51 LUC bờ kinh 3m Long Hưng Ô Môn

Hẻm, Đường Quốc Lộ 91, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ