Nhà trệt lầu chủ gốc chưa qua đầu tư

Nhà trệt lầu có hẻm kỹ thuật bên hong đường D14 KDC Hồng Loan - Nhà nằm đoạn giữa D10 và D17

  •  Giá:  3.1 tỷ
  •   08/03/2021
  •  Diện tích:  80 m2
  •  Khu vực:  Cần Thơ

Tổng Quan