Nền 788m2 (300 thổ cư) Gần Chợ Vàm Xáng, Nhơn Nghĩa, Phong Điền ~

Rạch Mương Khai

  •  Giá:  1.2 tỷ
  •   28/11/2023
  •  Diện tích:  788 m2
  •  Khu vực:  Cần Thơ

Tổng Quan

Nền 788m2 (300 thổ cư) Gần Chợ Vàm Xáng, Nhơn Nghĩa, Phong Điền ~