Hàng kín! Chưa qua đầu tư!!!

Hàng kín! Chưa qua đầu tư!!!

  •  Giá:  1.8 tỷ
  •   10/01/2021
  •  Diện tích:  79 m2
  •  Khu vực:  Cần Thơ

Tổng Quan