CHO THUÊ KHO - QUỐC LỘ 1a quận Cái Răng

CHO THUÊ KHO - QUỐC LỘ 1a quận Cái Răng

  •  Giá:  70.000
  •   28/02/2021
  •  Diện tích:  1500 m2
  •  Khu vực:  Cần Thơ

Tổng Quan