HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VÀ MUA TIN VIP

1. Hướng dẫn nạp tiền: Khách hàng có thể chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng: 01110001303016 Ngân Hàng Vietcombank chủ tk Trần Văn Tuân. Tài khoản ngân hàng SHB: 1009166669 Trần Văn Tuân. Tài khản ngân nhàng BIV: 18902050883267 Trần Văn Tuân.
 Nội dung chuyển khoản: Địa chỉ Email đăng nhâp hoặc số điện Thoại
ví dụ: batdongsancantho1@gmail.com- nạp tiền