Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Văn Tâm vừa chủ trì cuộc họp với các sở, ngành có liên quan về tiến độ triển khai xây dựng công trình Đền thờ các Vua Hùng tại thành phố.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Việt Phường cho biết: “ Đền thờ các Vua Hùng sẽ được xây dựng tại khuôn viên quy hoạch Khu hành chính và Trung tâm Thể dục thể thao quận Bình Thủy, với diện tích 3,63 ha, dự kiến thực hiện dự án từ năm 2017 - 2020. Việc đầu tư xây dựng công trình nhằm tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Chủ đầu tư) đang trình lãnh đạo UBND thành phố thông qua kế hoạch tổ chức thi tuyển phương án bố trí tổng mặt bằng và thiết kế kiến trúc công tình xây dựng Đền thờ các Vua Hùng. Sau khi đã có chủ trương thi tuyển, Sở sẽ triển khai tổ chức thi làm cơ sở triển khai thiết kế chi tiết và lập dự toán công trình, để mời gọi đầu tư xây dựng bằng hình thức xã hội hóa…”
 Phó Chủ tịch Lê Văn Tâm đề nghị, chủ đầu tư tổ chức họp lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về dự án sắp được xây dựng; tăng cường thông tin tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của việc xây dựng Đền thờ các Vua Hùng; đẩy mạnh công tác vận động xã hội hóa để đầu tư thực hiện dự án. Đồng thời, Phó Chủ tịch cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị tốt nội dung về xây dựng công trình Đền thờ các Vua Hùng để xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định./.